Over ons

Alex Enthoven Alex Enthoven (1967) heeft scheikundige techonologie en werktuigbouwkunde gestudeerd aan de Technische Universiteit van Delft. Opgegroeid in de (kippe-)ei verwerkende industrie als halffabricaat voor de voedselindustrie had hij een sterke interesse in ontwikkeling van apparaten voor de verwerking van eieren en de procesverwerking van het vloeibaar product. Deze interesse en studies waren ook goed toepasbaar in de olie- en gas industrie, waar hij in 1995 voor begon te werken. Na twee studiewisselingen heeft hij zijn doctoraal economie gehaald aan de universiteit van Amsterdam met als specialisatie strategisch management & organisatie.

Na zijn studies is hij gaan werken bij internationaal opererende detacheringsbureaus voor hoger opgeleid technisch personeel voor de (petro-)chemie, offshore, maritieme sector en industrie. Als regiomanager heeft hij één van de marktleiders verlaten en is gestart met Inventheon in 2003.

Inventheon focust zich nu op de civiele- en infrastructurele markt, windenergie en de energietransitie, vervoer en verkeer, electriciteitsopwekking en –distributie, olie- en gas industrie en de offshore sector. Hij is gedurende vijf jaar bestuurlid geweest van de IRO (www.iro.nl), de Nederlandse branche organisatie voor de toeleveranciers voor de olie- en gas industrie en offshore wind.