FunctieProjectplanner
LocatieAmsterdam
Referentie3841
Beschrijving
unctieomschrijving
Invulling geven aan het goed laten verlopen van het planningsproces, zowel intern als extern bij de aannemer, met als hoofddoel het tijdig waarnemen en aanleveren van betrouwbare stuurinformatie, noodzakelijk voor het aansturen van de projecten door de projectteams.

Werkzaamheden
De werkzaamheden zullen onder andere bestaan uit:

Opstellen en beheren van hoofdzakelijk de projectplanningen Stationsrenovaties Oostlijn, Signaling & Control en Sixhaven. Daarnaast nog enkele andere metro-/tramprojecten;
In samenspraak met de verschillende stakeholders (in- en extern) up-to-date brengen en houden van de projectplanningen;
Beoordeling van planningen in- en extern;
Beoordeling en bewaking van de voortgang, de contractmijlpalen,de contractuele afspraken en de raakvlakken van zowel de opdrachtgeversplanningen alsde opdrachtnemersplanningen;
Uitwerken van planningsalternatieven;
Afstemmen planning(en) met raakvlakpartijen;
Leveren van input voor de kwartaalrapportage;
Uitvoeren van risicosimulatie en -analyse (Mont Carlo) op de planning in samenwerking met de risicomanager;
Actief onderdeel uitmaken van het projectteam, informatie (gevraagd en ongevraagd) ophalen en leveren, meedenken en bijdragen aan het succesvol opereren van de verschillende disciplines;
Informatie leveren aan de integrale planning Metro en Tram;
Deelname aan bijeenkomsten zoals: Projectteam overleg, Plannersoverleg Metro en Tram, Planningsoverleg met aannemers, Project gerelateerde overleggen.
*
*
*
* Verplichte velden