FunctieTechnisch Manager
LocatieMiddelburg
Referentie3780
Beschrijving
Technisch manager

Sturen op een goede kwaliteit van ontwerp, effecten en techniek in het werkproces aanleg en onderhoud; daar draait het om in jouw functie. Daarbij focus je op grote integrale projecten van Rijkswaterstaat, met een hoog afbreukrisico op politiek-bestuurlijk of technisch-veiligheidskritisch gebied.

Je bent verantwoordelijk voor het technische deel van het project Modernisering Objecten Bediening Zeeland (MOBZ). In dit geval betreft het de draaibruggen bij Sluiskil en Sas van Gent over het kanaal van Gent naar Terneuzen, die op afstand bediend gaan worden. Je zorgt ervoor dat de adviseurs techniek, opdrachtnemers en middelen efficient worden ingezet en de voortgang en de kwaliteit nauwgezet wordt bewaakt. Je coordineert de inhoudelijke, procesmatige en procedurele voorbereiding van de besluitvorming in de verschillende fases van het project. Je zorgt ervoor dat de kaders op het gebied van ontwerp, effecten of techniek in het project worden toegepast.

Je werkt volgens het Integraal Projectmanagementmodel (het IPM-model) van Rijkswaterstaat. Daarin voer je samen met de projectmanager, contractmanager, omgevingsmanager en manager projectbeheersing het management van projecten. Bij dit project is gekozen voor een intensieve samenwerking met de opdrachtnemer waarbij het IPM-team bestaat uit medewerkers van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Je borgt de integrale veiligheid en bent scherp op risico's en afwijkingen. Signaleer je die, dan stel je ze aan de orde en zorg je voor passende oplossingen.

Je vertegenwoordigt Rijkswaterstaat op operationeel en/of tactisch niveau. Binnen het projectteam stuur jij de adviseurs techniek aan en coach je hen. Je maakt je sterk voor de ontwikkeling van het technisch projectmanagement binnen de organisatie. Daarvoor draag je bij aan richtinggevende standaarden voor Rijkswaterstaat. Afstemming en draagvlak zijn daarbij sleutelwoorden. Ook stuur je op kwaliteitsborging en deel je actief kennis en ervaring op het vakgebied, binnen en buiten Rijkswaterstaat. Je zorgt voor toepassing van de PDCA-cyclus en stuurt verbeteringen aan.

Opdracht-eisen

- Je hebt academisch werk- en denkniveau met een achtergrond in de werktuigbouwkunde of
elektrotechniek.
- Je hebt drie tot vijf jaar relevante ervaring op het gebied van technisch management.
- Je hebt kennis van en ervaring met systems engineering.
- Je hebt kennis van en ervaring met D&C contracten.
- Je hebt ervaring met werken in een politiek bestuurlijke omgeving.
- Je bent omgevingsbewust en hebt overtuigingskracht.

Rijkswaterstaat, Grote Projecten en Onderhoud

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en ¡Vwateren, en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig je weg vindt van A naar B. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Grote Projecten en Onderhoud (GPO) draagt zorg voor de gevraagde productie op aanleg en onderhoud binnen de gestelde kaders, scope, budget en tijd. Het gaat daarbij om alle contracten en projecten die groter zijn dan £á 65 miljoen.

GPO werkt nauw samen met Programma¡¦s, Projecten en Onderhoud (PPO). GPO en PPO en hebben veel onderlinge raakvlakken. Beide zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de productie binnen het aanleg- en onderhoudsproces.


Technisch management
Het team Technisch management bestaat uit twee afdelingen die nauw samenwerken en als eenheid functioneren. We leveren ¡V binnen het Integraal Projectmanagementmodel ¡V de rol van technisch manager aan de projecten en zorgen ervoor dat het technisch managementproces uniform en zo efficient mogelijk verloopt. Dit doen we door te zorgen voor goed opgeleide technisch managers die weten hoe het technisch proces loopt, die werken conform de afgesproken werkwijze en die het technisch manageme
*
*
*
* Verplichte velden