FunctieVeiligheidscoordinator Bouwplaats
LocatieVelsen-Noord
Referentie3757
Beschrijving
Veiligheidscoördinator bouwplaats (projecten)

Minimaal MBO 3 (bij voorkeur technische opleiding)
Minimaal middelbaar veiligheidskundige opleiding (MVK of gelijkwaardig b.v. Safety Engineer level II)
Minimaal 5 jaar ervaring op projecten (nieuwbouw/ renovatie)
Bij voorkeur ervaring in petrochemie of/of industriële omgeving
Vaardig met Word, Excel en PowerPoint
Nederlands, Engels en bij voorkeur Duits sprekend
Voldoende actuele en aantoonbare kennis van huidige wet en regelgeving (nationaal en internationaal)
op het terrein van arbeidsomstandigheden t.b.v. beoordelen vergunningen en V&G plannen

Taken:

Signaleren van procesveranderingen die invloed hebben op de veiligheid
Rapporteren over gebeurtenissen en ongevallen/ incidenten en administratie hierover bijhouden
Informeren medewerkers over veranderingen en stimuleren dat procedures en regels opgevolgd
worden
Signaleren van tekortkomingen en adviseren in oplossingen
Inspecteren of veiligheidsregels nageleefd worden en achterhaalt de oorzaken van afwijkingen
Periodiek beoordelen of werkvoorschriften, werkmethodes en werkomgeving voldoen aan de
gestelde veiligheidsrichtlijnen
Medewerkers bewust maken van veilig gedrag en veiligheidsrisico’s en motiveren van veilig werken
Zorgdragen voor uitwerking en invoering van preventieve maatregelen en voorzieningen
Uitvoeren van veiligheidsaudits op de bouwplaats en rapporteren hierover
*
*
*
* Verplichte velden