FunctieSenior Adviseur Techniek - Civiel
LocatieUtrecht
Referentie3754
Beschrijving

Senior adviseur Techniek - Civiel

(onderhoud vaarwegen)


Opdrachtomschrijving

Eén Rijkswaterstaat

Als adviseur techniek lever je een belangrijke bijdrage aan de inrichting en het onderhoud van de infrastructuur van Nederland (zoals op het gebied van advies, installaties en bediening, elektrotechniek of bouwtechnologie). Je bent verantwoordelijk voor specifieke inhoudelijke expertise, advisering en inbreng rond ontwerp, effecten of techniek. Je zet die specifieke inhoudelijke expertise in binnen projecten en adviseert in verschillende fasen van het proces en/of project op het eigen werkpakket. Je verzamelt, analyseert en bewerkt gegevens en formuleert (functionele) specificaties. Jij zorgt ervoor dat de kaders op het gebied van ontwerp, effecten of techniek in het project worden toegepast, dat ze vertaald worden naar het project en dat projectspecificaties worden opgesteld. Ook stel je uitgangspuntennotities, systeemspecificaties en kostenramingen op. Je toetst ontwerpen op kwaliteit en maakt een gedegen evaluatie en schouwing van werkzaamheden met betrekking tot ontwerp, effecten of techniek. Je toetst de werkzaamheden aan de opdracht en aan overige gemaakte afspraken. Je legt resultaten vast in rapportages en beoordeelt oplever- en afleverdossiers. Je signaleert risico's en afwijkingen en denkt mee over passende oplossingen.

Samen met anderen

Je bent aanspreekpunt voor jouw vakgebied en bent gesprekspartner voor de opdrachtnemer binnen jouw vakgebied. Jouw adviezen zijn zowel binnen als buiten Rijkswaterstaat op bijvoorbeeld opdrachtnemers gericht. Je zoekt afstemming met de leden van het projectteam over specificaties met betrekking tot ontwerp, effecten of techniek en toetst gespecificeerd en inhoudelijk de uitbestede werkzaamheden van opdrachtnemers.

Elke dag beter

Je hebt oog voor innovatie en draagt bij aan de verbetering van kaders, de werkwijze en standaarden van het technisch werkproces binnen het project. Ook draag je bij aan de verdere professionalisering van jouw vakgebied: je bent alert op nieuwe ontwikkelingen, draagt bij aan ontwikkeling van beleid en deelt actief je kennis met collega's binnen het projectteam. Je zet actief jouw netwerk in om kennis te verbreden.


Functie-eisen

Werk- en denkniveau

" HBO

Kennis en ervaring

" Je hebt een relevante afgeronde opleiding of certificaten.

" Je hebt inzicht in en kennis van infrastructuur in relatie tot je eigen werkpakket.


" Je hebt kennis van relevante onderdelen van methodieken, zoals RAMS, SE, SCB, LCE, FMCEA, PROBO, OEI of MER (milieu- en omgevingsaspecten).

" Je hebt kennis van datamanagement en assetmanagement.

" Je hebt kennis van relevante normen en richtlijnen.

" Je hebt kennis van de werkwijze Aanleg en Onderhoud in relatie tot je eigen werk.

" Je hebt kennis van de van informatiesystemen die van toepassing zijn.

" Je hebt minimaal 10 jaar relevante ervaring op het vakgebied civiele techniek.

" Je hebt een adviseursopleiding of aantoonbare ervaring op het gebied van advisering.

" Je hebt een opleiding gericht op het IPM-model en (IPM) rolspecifieke opleiding.


Bijzonderheden

Als adviseur techniek ben je onderdeel van een technisch team wat werkzaam is voor meerdere contracten en contractvormen in de exploitatiefase in Noord-Holland. Je bent inzetbaar binnen het 'natte areaal' (o.a. sluizen, beweegbare bruggen, gemalen, inlaatwerken, waterbouwkundige constructies en walradarsystemen).

Je beschikt aantoonbaar over de volgende specifieke kennis en ervaring:

" Kennis en ervaring met waterbouwkundige constructies (o.a. keringen, oevers en bodems).

" Werktuigbouwkundige kennis en ervaring op het gebied van sluizen en gemalen.

" Kennis en ervaring met het opstellen en begeleiden van prestatiecontracten.

" Kennis en ervaring met het opstellen en begeleiden van realisatiecontracten.

" Begeleiden van opdrachten aan ingenieursdiensten.

" Ervaring met beheerdersprocessen (o.a. ITIL).

Als generalist in de techniek ben je breed inzetbaar. Er wordt een hoge mate
*
*
*
* Verplichte velden