FunctieSenior Medewerker Vastgoed En Infrastructuur Werktuigbouwkunde
LocatieDen Haag
Referentie3751
Beschrijving
Senior Medewerker Vastgoed en Infrastructuur Werktuigbouwkunde
Werklocatie: Den Haag

Organisatie & directie

Directie Vastgoedbeheer

De directie Vastgoedbeheer bestaat uit de afdelingen Klant- en Vastgoedmanagement, Technisch beheer, Realisatie West, Realisatie Oost en Expertisecentrum Techniek. De directie beheert de gebouwen, gebouwgebonden (technische) installaties, terreinen en gronden van het Rijksvastgoedbedrijf, zowel in de fase van (tijdelijk) gebruik als bij leegstand.

Afdeling Realisatie West

De afdeling Realisatie West is (samen met de afdeling Realisatie Oost) integraal verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de panden die het Rijksvastgoedbedrijf in eigendom heeft of huurt. De functie van de voorraad panden is zeer divers: van paleizen tot musea, kantoren, gevangenissen, rechtbanken, militaire terreinen en leegstand. Afdeling Realisatie West bestaat uit: sectie Noord/West (provincies Noord-Holland en Utrecht), sectie Zuid/West (provincies Zuid-Holland en Zeeland) en sectie CARIB (het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk).

De secties van de afdelingen Realisatie West en Oost zijn verantwoordelijk voor de volgende kerntaken:

o Het inplannen van onderhoudsactiviteiten door leveranciers bij de gebruikers van de gebouwen en het bewaken van de planning en uitvoering.

o Het afroepen van leveranciersdiensten op basis van planmatig of dagelijks onderhoud.

o Het signaleren van knelpunten in de storingsopvolging en het signaleren van risico's voor wet- en regelgeving.

o Het onderhouden van contacten met gebruikers van de gebouwen. We zijn het eerste aanspreekpunt voor de gebruiker op pandniveau.

o Het leveren van prestatieverklaringen op uitgevoerd werk.

o Het uitvoeren van vervangings- en investeringsprojecten tot € 1 miljoen.

o Het initiëren van acties naar gebruikers en installateurs (extern) en naar afdelingen en directies (intern) op het gebied van aspectprogramma's (legionella, brandveiligheid).

o Het aangaan en uitvoeren van serviceovereenkomsten met gebruikers van de gebouwen (waaronder tijdige en volledige facturering).

Het cluster Bouw- en Installatietechniek (BIT) verzorgt de technische expertise en uitvoering ten behoeve van het vastgoedbeheer Rijk en Defensie in de sectie Zuidwest. Het cluster BIT bestaat naast het vakgebied elektrotechniek uit de vakgebieden bouwkunde en werktuigbouwkunde.

Opdrachtomschrijving

Als senior medewerker vastgoed en infrastructuur ligt jouw focus op het vakgebied werktuigbouwkunde. Je werkzaamheden hebben hoofdzakelijk betrekking op de gebouw gebonden installaties (HVAC).

Je wordt voornamelijk belast met werkzaamheden die benodigd zijn voor de borging van de veiligheid voor het gebruik en het beheer van werktuigbouwkundige installaties.

Je ziet toe op het tijdig uitvoeren van keuringen en zorgt ervoor dat storingen worden verholpen. Ook werk je klantwensen en technische vraagstukken op tekening uit en maakt daarbij een werkomschrijving en bijbehorende kostenraming.

Verder ben jij degene die de objectmanagers bijstaat bij het beoordelen van offertes en adviezen uit de markt. Je bereidt werkzaamheden voor en tijdens de realisatie ervan houd je toezicht op de uitvoering. De uitgevoerde werkzaamheden beoordeel je op kwaliteit en als dat nodig is, kom je met verbetervoorstellen.

Je bewaakt de kosten door de beoordeling van meer- en minderwerk. Ook toets, beoordeel en bewaak je de veiligheids- en gezondheidsplannen van de opdrachtnemer. Een andere taak is het verzamelen en verwerken van vastgoedgegevens, zodat je deze kunt overdragen voor de registratie van het vastgoed.

Competenties

o Analyseren.

o Klantgerichtheid.

o Omgevingsbewustzijn.

o Plannen en organiseren.

o Resultaatgerichtheid.

o Samenwerken.

o Zelfontwikkeling.
*
*
*
* Verplichte velden