FunctieProjectleider
LocatieAmsterdam
Referentie3749
Beschrijving
Projectleider voor enkele beheervraagstukken en extra vergroening van Oostpoort.

Winkelcentrum Oostpoort is bijna af. In juni levert het projectteam Oostpoort over aan de beheerder van het stadsdeel. In de afgelopen maanden zijn bij het projectteam, het gebiedsteam en de beheerder verzoeken binnengekomen van bewoners en ondernemers om de inrichting te verbeteren. Het gaat daarbij met name om vergroening van het gebied. De groenwerkgroep van Oostpoort (bestaande uit bewoners en ondernemers) heeft al een aantal kansrijke projecten gedefinieerd. Daarnaast constateert de beheerder dat er sluiproutes in het gebied ontstaan waar maatregelen op moeten worden genomen.

Gebiedsteam en beheerder willen samen met bewoners en ondernemers aan de slag met de vergroening van het gebied en het wegnemen van sluiproutes. Ze willen dit integraal oppakken en nog dit jaar tot uitvoering komen. Hiervoor zoeken we een projectleider.

Werkzaamheden
De projectleider draagt zorg voor:

De planvormig, voorbereiding en uitvoering en organiseert een projectteam. Er kan gebruik gemaakt worden van een ontwerper van Oostpoort. De uitvoering kan meeliften in het OMOP bestek van de beheerder.
Van de projectleider wordt verwacht dat hij/zij intensief contact onderhoud met de buurt en de vergroening en oplossingen samen met het uitwerkt.
De projectleider zal het ontwerp ook ter besluitvorming voor moeten leggen aan het stadsdeelbestuur.


Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
Het gebiedsteam is een afdeling van het stadsdeel Oost. In het gebiedsteam wordt de opgave uit de buurten opgehaald en omgezet in plannen of agenda's. De gebiedsteams werken nauw samen met alle uitvoerende afdelingen en bevordert daarbij het integraal werken tussen de afdelingen. De afdeling beheer organiseert het dagelijks beheer in de gebieden.

Opleiding: minimaal over een HBO werk- en denkniveau

Werkervaring:
- afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring met het uitvoeren van groenprojecten in openbare ruimte.
- aantoonbare ervaring met bewonersparticipatie.Projectleider voor enkele beheervraagstukken en
extra vergroening van Oostpoort.
- ervaring met de procedures in Amsterdam met betrekking tot werken in de openbare ruimte.

*
*
*
* Verplichte velden