FunctieAssistent Contractmanager
LocatieUtrecht
Referentie3748
Beschrijving
Assistent contractmanager algemeen
Eén Rijkswaterstaat
Als assistent contractmanager ben je verantwoordelijk voor contractmanagement zowel richting interne als externe stakeholders, het VTW-proces (verzoeken tot wijziging). Je bent werkzaam voor het cluster contractmanagement van project MaVa (A15 Maasvlakte-Vaanplein). Je werkt aan een DBFM contract met een groot afbreukrisico op politiek-bestuurlijk of technisch- veiligheidskritisch gebied.
Je assisteert de contractmanager en de andere IPM rolhouders op het gebied van contractwijzigingen vanuit een expertise op het gebied van contractmanagement en techniek. Je treedt op als projectleider bij de diverse werkgroepen op het gebied van VTW's. Je voert impactanalyses en kostenbatenanalyses uit. Op basis van jouw adviezen worden beslissingen genomen over om de VTW's al dan niet uit te voeren

Je werkzaamheden bestaan uit het afwikkelen van de VTW's met zowel de opdrachtnemer als Rijkswaterstaat onderdelen. Je bereidt de te sluiten wijzigingsovereenkomsten voor en bewaakt de procedurele voortgang en je signaleert tijdig potentiële knelpunten. Daarnaast zorg je voor de afstemming over de VTW's met de projectleden en derden zoals de verkeerscentrale en de beheerder over de te sluiten wijzigingen. Je hebt daarbij de operationele doelen scherp voor ogen.
Naast advies over contractuele aspecten van de VTW's geef je ook technisch advies over de VTW's. Je zoekt daarvoor afstemming met je collega's van het cluster techniek, overige Rijkswaterstaat onderdelen en omgeving. Je stemt af met de financieel adviseur over de financiële inbedding van de wijzigingen. Je registreert en beheert het wijzigingsdossier in Relatics. Tot slot draag je actief bij aan het overdragen en borgen van jouw kennis aan collega's. Je voert daarbij actief een strategie ten aanzien van de beheerdersaspecten in overleg met contractmanager.

Met jouw enthousiasme en overtuigingskracht weet je partijen met elkaar te verbinden. Je onderhoudt je netwerk en zet dit actief in. Je weet draagvlak te creëren bij collega's binnen WNZ en de regio voor adviezen/producten die zijn gericht op het behalen van het gewenste resultaat. Tot slot draag je actief bij aan het overdragen en borgen van jouw kennis aan collega's.

Waar
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen,- vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar we vlot en veilig van A naar B kunnen.

Project A15 MaVa
De A15 is een belangrijke verbinding tussen de Rotterdamse Haven- en industriegebied en het Europese achterland. Anno 2007 bood de A15 op diverse plaatsen te weinig capaciteit. De verkeersintensiteit zou, mede door de aanleg van de Tweede Maasvlakte en de bouw van nieuwe woningen, verder toenemen. Om dit op te lossen is de A15 in de periode 2011-2015 verbreed en gemoderniseerd en is het nautisch knelpunt (deels) opgelost door de bouw van een nieuwe Botlekbrug. Het werk is met een DBFM contract op de markt gezet en uitgevoerd door het consortium A-Lanes A15 B.V.

Eind 2015 zijn de realisatiewerkzaamheden aan de A15 ten behoeve van het hoofdwegennet afgerond en sinds april 2016 is de exploitatiefase van het DBFM-contract ingegaan, de beheer- en onderhoudsperiode tot en met juni 2035. Een aantal werkzaamheden dienen nog gerealiseerd te worden. Dit betreft het aanleggen van een nieuw spoor (inclusief aansluiting op het bestaande spoor), een langzaam verkeersverbinding (inclusief aanpassingen onderliggend wegennet) over de nieuwe Botlekbrug. Ook dienen zijn er nog diverse aanvullende werkzaamheden in het areaal te worden gerealiseerd. Deze werkzaamheden zijn samengevoegd tot de "deelrealisatie Botlek" en zullen medio 2019 afgerond zijn.


De werkzaamheden voor deze functie komen zowel voort uit de deelrealisatie Botlek als de exploitatiefase.
*
*
*
* Verplichte velden