FunctieContract Manager
LocatieUtrecht
Referentie3745
Beschrijving
Adviseur Contracten Wegverkeersmanagement (opstellen contracten en begeleiden inkoop )

Opdrachtomschrijving
Één Rijkswaterstaat
Voor deze opdracht lever je een belangrijke bijdrage aan doorstroming op het Nederlandse hoofdwegennet. Het Programmabureau Incident Management (IM) is als landelijke taak ondergebracht bij de afdeling Operationele Taken Wegverkeer van RWS Verkeer en Water Management (VWM). De afdeling is onder andere belast met het organiseren en in stand houden van een netwerk van zware bergers ten behoeve van het Incident Management wegennet. Het is de wens van Rijkswaterstaat eenduidige afspraken te maken met dienstverleners (o.a. bergers en alarmcentrales) en er van verzekerd te zijn dat de afhandeling van incidenten deskundig conform de daaraan gestelde eisen plaatsvindt.
Binnen de afdeling Operationele Taken Wegverkeer van de directie Wegverkeersmanagement is het de opdracht om de operationele en technische inkoopbehoefte van het Programmabureau naar de vraagspecificaties in de benodigde contracten op te stellen. Je stelt hiervoor ook de bijhorende ondersteunende documenten op. Je maakt je de reeds opgestelde contractdocumenten eigen en hanteert deze in contractvorming. Dit gebeurt binnen de inkoopkaders van Rijkswaterstaat en in nauwe samenwerking met de inkopers die de aanbestedingen procedureel begeleiden.
Jij brengt jouw contractuele en technische expertise in. Ook ben je in staat om zelfstandig contractbeheersing te doen op lopende opdrachten en contracten.
Je bent in staat om je snel in te werken in deze specialistische productgroep en markt. Je weet risico's te vertalen naar praktische oplossingen en je doet dit altijd in goed overleg en afstemming met collega's. Je legt resultaten vast in inhoudelijke rapportages en organiseert en begeleidt zo nodig ook evaluaties. Je signaleert behoeften in het belang van veiligheid en doorstroming en vertaalt deze naar voorstellen ter verbetering.
Gedetailleerde inhoudelijke kennis van wegverkeersmanagement is geen vereiste, maar relevante kennis van de bergingssector dan wel vervoers- en/of verzekeringsbranche is een pré. Je bent in staat tactische besluiten uit te dragen en weet de belangen van het Programmabureau te onderbouwen.
Samen met anderen
Je onderhoudt actief contact met je collega's binnen het Programmabureau en de centrale inkoopafdelingen van PPO. In nauwe samenwerking met de inkoopadviseur, verbonden aan deze opdracht, voer je de te verrichten werkzaamheden uit en stel je de documenten ten behoeve van de aanbesteding op.


Elke dag beter
Je signaleert, analyseert en adviseert over ontwikkelingen binnen jouw werkpakket en werkt zo mee aan een betere bedrijfsvoering. Je doet voorstellen en geeft adviezen om de uitvoering van de inkoop en contractbeheersing te verbeteren.

Opdracht-eisen
Werk- en denkniveau: HBO

Kennis en ervaring
- Je hebt een relevante afgeronde technische, verkeerskundige of bedrijfskundige opleiding
(voertuigtechniek, werktuigbouw of vergelijkbaar)
- Je hebt minimaal 1-3 jaar relevante ervaring met het opstellen en beheersen van contracten cq
Europese aanbestedingen.
- Je hebt basiskennis van inkoopkaders bij de overheid .
- Je hebt minimaal 1-3 jaar relevante ervaring in een technische omgeving en ervaring in de vervoers-
en/of verzekeringsbranche is een pre.
- Je hebt kennis van projectmatig werken
- Je hebt bij voorkeur ervaring bij een grote opdrachtgever (zoals RWS, ProRail, Havenbedrijf, Schiphol,
Provincie of grote gemeente), recente RWS ervaring is een pre.

Meest essentiële competenties
- Je bent RADIO-V: resultaat gedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en
verbindend
- Analyseren
- Samenwerken
- Leervermogen
- Initiatief
- Politiek Bestuurlijke sensitiviteit

Project-specifieke informatie
Algemene informatie
Het betreft een tijdelijke inhuur-opdracht binnen het Programmabureau Incident Management in de afdeling Operationele Taken Wegverkeer van RWS Verkeer en Watermanagement. Werkgebied is Nederland. Uitvalsbasis en plaats
*
*
*
* Verplichte velden