FunctieProject Planner - Large Projects
LocatieArnhem
Referentie3742
Beschrijving
De (tijdelijke) Performance Unit Large Projects Nederland (LPN) is opgericht voor voorbereiding, aanbesteding en realisatie van vier grote clusters van projecten: Randstad 380 kV, Zuid-West 380 kV, Noord-West 380 kV, DoetinchemWesel 380 kV en NoordOostPolder. De large cluster projecten DoetinchemWesel 380 kV en NoordOostPolder zijn samengevoegd in een cluster, waar Beter Benutten Bestaande [BBB] 380 kV-ring ook onder valt. Hierdoor worden qua omvang vier ongeveer gelijksoortige clusters gevormd.
De Performance Unit krijgt de opdrachten hiervoor van Asset Management en zorgt voor adequate rapportages over voortgang en knelpunten. In overleg met de stakeholders (waaronder het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) verzorgt de Performance Unit met dedicated teams haar taken binnen tijd, geld, scope, kwaliteit, informatie en organisatie. Ieder cluster is verantwoordelijk voor de professionele voorbereiding, aanbesteding en realisatie van een hoogspanningsverbinding. Daarbij wordt het cluster afgerekend op de totstandkoming van alle voor de nieuwe verbindingen noodzakelijke maatregelen, zoals aanpassingen van stations maar ook alle benodigde onderzoeken, vergunningen en overeenkomsten. Het cluster zorgt voor adequate rapportages over voortgang en knelpunten en verzorgt haar taken binnen de vastgestelde projectkaders in termen van tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie.

Senior Projectplanner, inzet; 0,8 FTE, zsm voor 6 maanden met optie tot verlenging.
Werklocatie: Arnhem
Wat doe je als Projectplanner bij TenneT?
Voor de dienstverlening aan de projectteams van LPN zijn we opzoek naar een nieuwe projectplanner (0,8 FTE). Als lid van het Project Management Office-team van de afdeling MCM (Multi Cluster Management) speel je een belangrijke rol bij het ondersteunen van de projecten. Je wordt ingezet op omvangrijke projecten en ondersteunt de project-programmamanager(s) en projectmedewerkers. Hiervoor is het noodzakelijk de opzet van de planning te maken, het planproces te organiseren inclusief terugkoppeling en de onderliggende gegevens eenvoudig beschikbaar te maken. Je geeft binnen de programma structuur aan planningsmanagement en creëert een collectief bewustzijn. Je bent in staat om processen te implementeren en de projectteamleden hierin mee te nemen.
Verder werk je mogelijk deeltijd binnen het verbeterprogramma Zeppelin om Integrale Planning over de dimensies Portfolio – Resourceplanning en VNB planning vorm te geven.

Functie-informatie
De belangrijkste werkzaamheden zijn:
• Je bent verantwoordelijk voor de totstandkoming en bewaking van de projectplanningen en programmaplanning. De hiervoor benodigde informatie haal je op bij de verschillende projectdisciplines en stelt daarbij de kritische vragen.
• Je verzamelt, analyseert en monitort informatie voor het opstellen van een planning (product en resources) voor de uit te voeren werkzaamheden;
• Je beoordeelt en toetst detailplanningen opgesteld door externe partijen, signaleert knelpunten en stuurt bij;
• Het inzichtelijk maken van de afhankelijkheden tussen de verschillende activiteiten
• Je ondersteunt de projectteams ten aanzien van de overall planning;
• Het signaleren van en rapporteren over afwijkingen in de doorlooptijden van kritieke activiteiten
• Je werkt samen met de risicomanagers en diverse stakeholders de planningsrisico’s in kaart te brengen en zorgt voor invoering in het systeem, monitoren van beheersmaatregelen;
• Je hebt vanuit het vakgebied veel contact met andere disciplines. Je bent medeverantwoordelijk voor het leveren van input voor de verdere ontwikkeling van planning en het beheren en uitdragen van methoden van planning binnen Large Projects.

Functie-eisen
• Je hebt een HBO werk- en denkniveau
• Je hebt ervaring met het plannen van complexe, infrastructurele werkzaamheden in technisch georiënteerde organisaties;
• Je hebt aantoonbare ervaring met het verbeteren van (plannings)processen;
• Je hebt aantoonbare ervaring met planningspakketten, met in het bijzonder Primavera en Monte Carlo simu
*
*
*
* Verplichte velden