FunctieProject Manager Bureau Interim En Advies En Programmamanagement
LocatieAmsterdam
Referentie3741
Beschrijving
Functieomschrijving

BIA draagt direct bij aan de flexibele inzet van professionals in Amsterdam. Naast de inzet van de vaste medewerkers heeft BIA een eigen pool met externe inhuur, zodat BIA een passend aanbod kan doen op de vragen die binnenkomen. De contracten met een deel van de huidige externen uit de pool loopt af, wat betekent dat de pool opnieuw (aan)gevuld moet worden. BIA zoekt hierbij naar mix van kennis en ervaring.
Het is voor BIA van belang dat deze externe inhuur is verbonden aan de organisatie en de waarden van BIA. BIA stuurt op ontwikkeling: zowel op persoonlijk niveau, als voor BIA en de stad/de opdrachtgevers. Voor de deelnemers aan pool van BIA geldt hetzelfde als voor alle interim managers en adviseurs van BIA: ze werken aan vraagstukken en projecten door de hele stad. Ervaring uit hun opdrachten nemen ze mee naar hun volgende werkplek. Ze brengen een brede, frisse en onafhankelijke blik mee. Alle interim managers en adviseurs van BIA dragen bij aan een efficiƫnt en effectief concern. Het gaat voornamelijk om complexere vraagstukken waaraan je individueel of als team werkt. Soms gaat het om vraagstukken binnen een organisatie, maar meestal gaat het om vraagstukken waarbij meerdere partijen binnen of buiten de gemeente betrokken zijn. Naast concrete resultaten sturen interim manager op het behalen van duurzame resultaten: de interim/programmamanager laat de organisatie zo achter dat deze er zelf mee verder kan.

Werkzaamheden
Gezien de vraag naar interim en programmamanagement wil BIA in deze behoefte voorzien door het aanbesteden van een pool met externe professionals die breed inzetbaar zijn. BIA zoekt interim en programmamanagers die breed inzetbaar zijn. Zij kunnen ingezet worden om rollen te vervullen als

- adviseur van het management/directie bij complexe (verander)management of sturingsvraagstukken,
- begeleider of trekker van bijvoorbeeld teambijeenkomsten of verandertrajecten in organisaties,
- interim manager van een organisatieonderdeel,
- programmamanager van een complex bestuurlijk traject of een verandertraject.

Afhankelijk van de zwaarte van de opdracht wordt het uurtarief bepaald. Naast de betaalde opdrachten in de stad, wordt van de deelnemers aan de pool van externe inhuur verwacht dat ze een actieve bijdrage leveren aan de kennisdeling over het vakgebied binnen BIA in een van de vakgroepen en breder in netwerkbijeenkomsten voor de stad, door deelname aan en/of indien van toepassing inhoudelijke bijdragen aan bijeenkomsten

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
Werken in de mooiste stad van Nederland, wie wil dat nou niet? Het kan bij Bureau Interim & Advies (BIA). Dit interne interim- en adviesbureau van de gemeente Amsterdam is een vertrouwde partner voor interim dienstverlening en strategisch advies binnen de gemeente. BIA werkt dienstverlenend en op aanvraag van alle clusters, rve's en stadsdelen van de gemeente Amsterdam. Adviseurs van BIA werken daardoor aan vraagstukken en projecten door de hele stad. Ervaring uit hun opdrachten nemen ze mee
*
*
*
* Verplichte velden