FunctieOnderzoeker Mobiliteit
LocatieAmsterdam
Referentie3739
Beschrijving
Functieomschrijving
Als onderzoeker werken aan verkeerstudies met gebruik van verkeersmodellen. Zelfstandig intake, offertes, PvA en evaluaties maken met in achtneming van de werkprocedures binnen het team. Onderzoeker op het gebied van de mobiliteit. Specialist in het maken van vervoersprognoses.

Werkzaamheden

intake gesprek houden.
Maken Plan van Aanpak en offerte.
Maken van verkeer en vervoersprognoses.
Maken van analyses.
Maken van eindrapport.
Geven van presentatie.
Geven van nazorg.
Verzorgen project en financiële administratie.
Maken evaluatie
Uitvoeren andersoortig mobiliteit onderzoek.


Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
Team Onderzoek en Kennis is hét kenniscentrum op gebied van mobiliteit in Amsterdam. Wij willen weten welke factoren het verkeer beïnvloeden, wat de gevolgen zijn als je een bepaalde maatregel neemt en hoe de kosten zich verhouden tot de baten. Met deze kennis leveren wij gevraagd en ongevraagd beslisinformatie voor transparante en zorgvuldige belangenafwegingen rond mobiliteit. Ons werkterrein is mobiliteit over de volle breedte inclusief onderliggende drijvers zoals economie, demografie en gedragswetenschap. Team Onderzoek en Kennis wil de verbinder en coördinator zijn van kennispartners binnen en buiten de gemeente. Onze kernwaarden en drijfveren zijn nieuwsgierigheid, objectiviteit en zorgvuldigheid.

Het team bestaat uit 19 fte.

Verantwoordelijkheid wordt afgedragen aan de teamleider en / of een interne en /of externe opdrachtgever van een bepaald project.

De kandidaat is in het bezit van een erkend afgeronde WO opleiding, bij voorkeur in de richting van verkeer en vervoer.

De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het opstellen van offertes, PvA's maken en projectbeheersing.

De kandidaat heeft aantoonbare ervaring als projectleider met kennis van de inhoud en aandacht voor het personeelsmanagement binnen het project

De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met verkeersmodellen onderzoek.

De kandidaat heeft aantoonbare werkerving bij een G4 gemeente.

Heeft de kandidaat aantoonbare werkervaring in een soortgelijke functie bij de gemeente Amsterdam?

Heeft de kandidaat aantoonbare ervaring met de werkprocessen bij team Onderzoek en Kennis?

*
*
*
* Verplichte velden