FunctieProjectleider Acceptatie En Ovedracht
LocatieAmsterdam
Referentie3734
Beschrijving
Functieomschrijving
Regie voeren in het lopende ketenproces van acceptatie en overdracht van (deel)projectresultaten en dossiers tussen opdrachtnemers, afdeling Eigendom & Beheer en GVB.

Werkzaamheden
Planmatig coördineren van alle processtappen in de keten van acceptatie en overdracht.

- Overeenkomen en (laten) vastleggen van verplichte onderdelen van de dossiers met de
ketenpartners en contractteams ;
- Tijdig organiseren van benodigde besluitvorming in juiste gremium en het maken van strategische
afwegingen ter voorbereiding hiervan;
- Voeren van regulier overleg met de ketenpartners en contractteams;
- Inzichtelijk maken en bewaken van de voortgang in het A&O proces en waar nodig tijdig escaleren
naar de Projectmanager;
- Geven van gevraagd en ongevraagd advies inzake A&O en tijdige verantwoording afleggen aan de
Projectmanager.
*
*
*
* Verplichte velden