FunctieJunior Technisch Manager
LocatieDen Haag
Referentie3727
Beschrijving
Organisatie & directie
Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is verantwoordelijk voor de grootste vastgoedportefeuille van Nederland met een omvang van 81.000 hectare en 13,3 miljoen m2 bruto vloeroppervlak. De medewerkers ontwikkelen en beheren een unieke vastgoedportefeuille met onder andere rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten. Het Rijksvastgoedbedrijf is op 1 juli 2014 ontstaan uit de fusie van vastgoedonderdelen van het ministerie van Defensie, de Dienst Vastgoed Defensie, de Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed en –ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed van het ministerie van BZK.
De directie Transacties en Projecten (T&P) is de schakel naar de vastgoed- en bouwmarkt. De directie is o.a. verantwoordelijk voor de uitvoering van de portefeuillestrategie van het Rijksvastgoedbedrijf door (her)ontwikkeling, transformatie en transacties. Het realiseren van nieuw- en verbouwprojecten en het inkopen van alle producten, werken en diensten voor het gehele Rijksvastgoedbedrijf. De belangrijkste instrumenten zijn: het verrichten van een omvangrijke verkoopopgave van vastgoed; het contracteren van alle gebruik van vastgoed door de rijksoverheid; het genereren van inkomsten door (tijdelijk) gebruik van vastgoed door het afsluiten van (bijzondere) contracten zoals erfpacht/pacht, huur, medegebruik en bijzonder beheer.

De afdeling Architectuur & Techniek is verantwoordelijk voor de technische en architectonische kwaliteit bij complexe en programmatische projecten en zorgt voor de borging hiervan in projecten. Het werkterrein strekt zicht uit over de gehele gebouwenportefeuille en de verkoopopgave.
Opdrachtomschrijving
Je ondersteunt technisch managers in diverse bouwprojecten in voorbereidings- en realisatiefase. In deze functie geef je samen met de technisch manager leiding aan adviesteams en adviseer je met het team bij het formuleren van de huisvestingsvraag die gebruikers hebben. De adviesteams bestaan uit adviseurs bouwkunde, elektrotechniek, wertuigbouw, veiligheid, duurzaamheid, architectuur, etc. Zelf heb jij een relevante inhoudelijke advieservaring op minstens één van deze disciplines. Met het team analyseer je de opgave en kom je tot de kern ervan. Vervolgens zet je deze vraag met het adviesteam om in een marktvraag, waarmee ontwerpende en uitvoerende partijen goed uit de voeten kunnen en toets je de producten van de markt. Dit doe je zowel voor traditionele als voor geïntegreerde contracten.
Competenties
De aangeboden kandidaat bezit de competenties horende bij de functie “Senior medewerker Vastgoed & Infrastructuur”:

- Analyseren
- Klantgerichtheid
- Omgevingsbewustzijn
- plannen en organiseren
- resultaatgerichtheid
- samenwerken
- zelfontwikkeling

De kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van bouwtechniek, architectuur, constructie, bouwfysica, werktuigbouwkunde, electrotechniek of ICT.

De kandidaat beschikt over minimaal 2 jaar ervaring met complexe huisvestingstrajecten zoals:
- Het opstellen van ruimtelijk, functionele en technische programma’s van eisen of vraagspecificaties.
- Het ontwerpen en engineeren van gebouwen.
- Het aanbesteden van bouwwerken in verschillende contractvormen.
- Het toetsen van opgeleverde producten op basis van traditionele en geïntegreerde contracten.
*
*
*
* Verplichte velden