FunctieMaintenance Engineer
LocatieSliedrecht
Referentie3726
Beschrijving
Doel van de functie

Binnen nieuwbouw- en onderhoudsprojecten, vanuit onderhouds- en beheervisie, leveren en borgen van specialistische concepten/ontwerpen/methodieken en adviezen, binnen door opdrachtgevers gestelde eisen m.b.t. functionaliteit, veiligheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid, opdat een optimale verhouding kan worden bereikt tussen deze eisen, technische mogelijkheden en prestatie van de Assets.

Belangrijkste resultaatgebieden

1. Inventariseren, analyseren en toetsen van ontwerp- en instandhoudingseisen, onderhoudsgegevens en risico's, op basis van de verwachte economische en technische levensduur conform de RAMS methode, teneinde goed inzicht te verkrijgen in alle implicaties van de contractuele specificaties.

2. Vertalen van (RAMS) prestatie -eisen naar transparante en meetbare onderhoudsconcepten waarin de optimale balans wordt gezocht tussen investeringen, levensduur, faalkans, onderhoudskosten en contractrisico's conform de TCO en LCC methode. .

3. Leveren van bijdragen en ondersteuning bij de opstelling van offertes, contractvorming en contractuitvoering om een optimale verhouding te bevorderen tussen de klantwensen, interne (technische) mogelijkheden en kostengrenzen.

4. Beoordelen van en adviseren over ontwerpdocumenten vanuit onderhoud- en beheervisie, conform wet- en regelgeving, vaktechnische richtlijnen, het programma van eisen en het onderhoudsconcept, zodat een bijdrage geleverd kan worden aan het bestek en het projectontwerp gerealiseerd kan worden.


5. Opstellen van risicorapportages en verbetervoorstellen ten aanzien van het onderhoudsconcept en/of de performance (betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid, veiligheid en kosten), ondermeer door het analyseren van (recidiverende) storingen, om op basis daarvan de onderhoudsconcepten en risicoregisters continu te kunnen optimaliseren en verbeteracties en risicobeheersmaatregelen te kunnen implementeren.

6. Beheren van de technische informatie en documentenstroom (meetgegevens, rapportages, uitgevoerd en gepland onderhoud etc.), registreren van evaluatie gegevens en vertalen naar kengetallen, volgens interne voorschriften, opdat een adequate registratie ten aanzien van onderhoudsconcepten gegarandeerd wordt en gegevens gebruikt kunnen worden ter verbetering van zowel het algehele onderhoudsbeleid als de onderhouds- en beheerwerkzaamheden van toekomstige projecten te optimaliseren. .

7. Volgen en analyseren van ontwikkelingen in het eigen vakgebied, middels een kennisnetwerk, zowel binnen als buiten SPIE Nederland, actief deelnemen aan kennisplatforms en zich op de hoogte houden van nationaal en internationaal gehanteerde normen, alsmede van de ontwikkeling van relevante wet- en regelgeving, teneinde de kwaliteit van de eigen advisering voortdurend op peil te houden en innovatie te stimuleren.


Benodigde kennis en ervaring
Werk- en denkniveau Minimaal HBO werk- en denkniveau
Specifieke opleidingen Technische opleiding op tenminste HBO-niveau
Aanvullende vaktechnische opleidingen.
*
*
*
* Verplichte velden