FunctieTechnisch Manager
LocatieAmsterdam
Referentie3713
Beschrijving
FUNCTIETITEL: Technisch Manager
Werkgebied: Smart city


Positie en werkgebied in de organisatie:
" Binnen INFRA verantwoordelijk voor de technische scope in tijd, geld, kwaliteit en politiek van de tenders, lopende en gescoorde projecten van energie aspecten binnen INFRA met hierin onder meer.
" As1: tender management
" Bepalen juiste Tenderontwerp Wtb en E&I met bijbehorende besturingsaspecten en raakvlakken
" In samenspraak met Tender Manager vaststellen aanvalsplan op basis van eisen en contractanalyse, kansen en bedreigingen.
" Contract-/ eisenanalyse à Opstellen juiste vragen
" Vertegenwoordigen SPIE naar klant en partners/ leveranciers
" EMVI ondersteuning
" Trade Off Kostprijs te kiezen ontwerprichting
" As2: Project management
" In samenspraak met PM vaststellen van:
" definitief PvA en afronden in door OG geaccepteerde ontwerp nota
" de Techniek werkbegroting
" Techniek planning in hoofdlijnen (uitwerking door TM project)
" Leverancierselectie
" Technische ondersteuning inkooptraject
" Samenstelling project TM-team met bijbehorende competenties

" As3: Technisch management
" Coachen TM projecten.
" Rugdekking van de TM projectteam naar PM en waar nodig afstemmen met PM.
" Vaststellen aanvalsplan SE van discipline Wtb en E&I samen met overige discipline consultants
" Tijdens ontwerp en realisatieproces begeleiden Technische projectteam op hoofdlijnen
" Toetsing kwaliteit uitgaande pakketten en producten
" Toezien/ vaststellen Opstellen van juiste Inkoopspecificaties kritische componenten
" Betrekken SM in haalbaarheid bouwproces/ advies inbedden in TM team
" Opleidingsplannen TM vaststellen begeleiden
" As4: Site management
" Instructie site managers mbt installatie en opbouw systemen
" Toezicht op afnames, inbedrijfstelling, raakvlakken en veiligheidsrisico's vanuit alle vakdisciplines
" Toezicht op As-built
" As 5: B&I
" Advies PM en team op alle vakdisciplines
" Nader te bepalen
Rol: Overkoepelende bewaking op proces en inhoud binnen alle Wtb en E&I activiteiten.
Doel: TM-team beter maken en waar nodig te begeleiden. Dus binnen BU Smart city een eigen team Lead/ TM creëren welke instaat zijn ieder een eigen project tot detail niveau uit te werken.
Samen gaan we dan nadere invulling geven aan de benodigde extra support hetzij eigen mensen hetzij samenwerkingscontracten met specialisten/ ingenieur en adviesbureaus.
Plaats in organisatie: Staat naast de PM's en kan hiermee bindend advies op eigen discipline geven.
Leidinggevende: Manager Techniek

Kennisniveau
" HBO werk- en denkniveau
" Minimaal 3 tot 7 jaar ervaring als Lead engineer binnen de markt
" Kennis en ervaring met Systems Engineering (IEC 15288) en de hierin te borgen verificatie en validatie methodieken en werkwijze.
" Kennis en ervaring met diverse contractvormen zoals UAV, UAV-GC en D&C.
" Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
" VCA vol

Zelfstandigheid
Is gewend zelfstandig (deel) projecten gestructureerd af te werken en dit te vertalen in duidelijke ontwerpdocumenten met de bijbehorende (technische-) onderbouwingen.

SHEQ
" woont toolboxmeetings en instructies projectveiligheid bij;
" signaleert gevaarlijke situaties en attendeert collega's - indien nodig - hierop;
" houdt de werkomgeving ordelijk;
" draagt zorg voor de naleving van de SHEQ-voorschriften.

Afbreukrisico
" Foutief leiden van projecten leidt tot ontevredenheid opdrachtgever met als resultaat verlies van de klant.
" Budget overrun + reductie in winst/verliezen.
" Safety incidents op sites en plants.
" Niet behalen van de project planning.
" Safety incidents op bouwplaatsen.

Fysieke aspecten
De Technisch Manager voert zijn werkzaamheden hoofdzakelijk uit in een kantooromgeving en zal ook op regelmatige basis de projectlocatie van de opdrachtgever bezoeken. Op locatie van de opdrachtgever dient de Technisch Manager zich te houden aan de geldende veiligheidsregels van de opdrachtgever en altijd oog te houden voor de veiligheid.

Bovenstaande beschrijvin
*
*
*
* Verplichte velden