FunctieWerkvoorbereider
LocatieAmsterdam
Referentie3711
Beschrijving
Doel van functie
Ontwikkelen, coördineren, uitvoeren en bewaken van voorbereidende activiteiten beheer & onderhoud met betrekking tot meerdere disciplines [Kunstwerken, E&W, verhardingen, groen], zodanig dat tijdig de juiste informatie over de inzet van personeel en middelen beschikbaar is t.b.v. een effectieve en efficiënte aan- en besturing van de projectuitvoering.

Resultaten van activiteiten
Advies:
Het adviseren in het voorbereidingstraject van een onderhoudscontract en het bijdragen aan en toezien op de toepassing van integrale en genormeerde werkvoorbereidingsmethoden.
Te realiseren door:
Het verschaffen van informatie over de aanpak van het beheer & onderhoud in de voorbereiding vanuit de OnderHoudsConcepten, zijn/haar specifieke kennis, vaardigheden of ervaring.

Logistiek:
Bijdrage leveren aan het totstandkomen van informatie over aanbestedingen, [deel-] kwaliteitsplannen, veiligheidsplannen, object- en/of installatiegegevens, rapportages en documentenbeheer.
Te realiseren door:
Tijdige beschikbaarheid van personeel, materieel, materiaal en benodigde faciliteiten t.b.v. een optimale uitvoering van het onderhoud en het beheren van het Onderhoudsmanagementsysteem Maximo. Hiervoor onderhoudt de Werkvoorbereider contact met de afdeling Capaciteit & Planning van de werkmaatschappijen van BAM Infra.

Veiligheid & Milieu:
Minimaliseren van de risico's in het kader van veiligheid & milieu, de werken en individuen.
Te realiseren door:
Het nemen van veiligheids- en milieumaatregelen en/of het opstellen van maatregelen.

Planning:
Optimale aansluiting van activiteiten op elkaar m.b.t. wanneer en waar ze plaatsvinden met als subdoel het voorkomen van hinder en hinderbeleving.
Te realiseren door:
Het opstellen van Multi Termijn planningen en overzichten voor de coördinatie van de uitvoering van vast en variabel onderhoud.Bevoegdheden
" Alle benodigde bevoegdheden om zijn/haar taak uit te voeren


Competenties [ntbp]
1. Samenwerken niveau: 2
2. Klantgerichtheid niveau: 2
3. Financieel bewustzijn niveau: 2
4. Plannen en organiseren niveau: 3
5. Resultaatgerichtheid niveau: 2
6. Voortgangsbewaking niveau: 2
7. Probleemanalyse niveau: 2
8. Discipline (gerelateerd aan veiligheid) niveau: 2

Opleiding:
Diploma MBO+/HBO of gelijkwaardig, technische richting. Verplichte veiligheidsopleidingen en vaktechnische vervolgcursussen.

Kennis:
Vakvolwassen in de werkvoorbereiding van 1 discipline.


Functiecontext
Plek binnen organisatie
BAM Infra is een samenwerking van 5 BAM bedrijven in de infra: BAM Civiel, BAM Wegen, BAM Rail, BAM InfraTechniek en BAM InfraConsult. Binnen BAM Infra is AssetManagement verantwoordelijk voor het meerjarig, multidisciplinair beheer & onderhoud. BAM Infra Asset Management bestaat uit de 4 afdelingen: Tendermanagement, Contractmanagement, Inspectie & Beheeradvies en Asset Management. De Werkvoorbereider MultiDisciplinair valt binnen de afdeling Contract Management en ressorteert onder het Hoofd Contractmanagement.

Werkt nauw samen in Contractteams met
1. Maintenance Engineers,
2. Procesuitvoerders;
3. Contactpersonen Capaciteit & Planning van de werkmaatschappijen;
4. Onderaannemers.

Rapporteert aan
1. Hiërarchisch: Hoofd Contractmanagement;
2. Functioneel: Contractmanager

Bijzonderheden
De Werkvoorbereider Multi Disciplinair bepaalt het succes van onze prestatie door integraal en multidisciplinair inzicht te hebben en te werken. Beschikbaarheid en efficiency zijn twee kernwoorden!


*
*
*
* Verplichte velden